top of page

Willow Springs western ranch lessen western-riding

Al te vaak worden wij geconfronteerd met bezoekers die, of willen leren paardrijden met de bedoeling zo snel mogelijk te kunnen gaan wandelen,of die elders reeds enkele lessen volgden maar niet over de nodige vaardigheden beschikken
om veilig te gaan wandelen.

 

Anderzijds leert onze meer dan 40 jaar ervaring ons, dat veel “klassieke” opleidingen te weinig benadrukken dat paardrijden begint bij het gaan halen van een paard op de weide en eindigt bij het terugbrengen van dat paard naar de weide en dat basistechnieken in een piste aanleren méér dan noodzakelijk is maar dat sommige zaken nu eenmaal makkelijker
worden aangeleerd tijdens een wandeling.

 

Specifiek voor deze doelgroep, ontwikkelden wij het traject "western-riding in functie van wandelingen", waarbij we vertrekken met een aantal lessen (3 à 4) in onze buitenbak, gevolgd door een eerste wandeling.

 

Op basis van de evaluatie van deze laatste, volgen weer enkele lessen in de bak, enzovoort…

Tijdens deze lessen leggen we niet alleen de nadruk op het aspect “techniek” maar ook op de psychologie en de gedragingen van het paard als “prooidier” en zijn verhouding tot de mens als "jager".

 

Uiteindelijk willen we geen ruiters "maken" maar een twee-eenheid ruiter-paard creëren; twee vrienden die elkaar door dik en dun steunen en die samen in alle veiligheid genieten van de vrije natuur.

 

 

We raden de deelnemers volgende zaken aan

• Vermijd bottines, draag beter laarzen of sportschoenen

• Zorg steeds voor regenkledij (liefst tot beneden de knie)

• Draag een hoed of pet.

 

 

Enkele algemene afspraken

• De lessen vinden enkel plaats na afspraak en kunnen enkel plaatsvinden tussen eind september en eind maart; er worden in geen geval éénmalige "kennismakingslessen" gegeven.

• De deelnemers worden verzocht 30 minuten voor het afgesproken uur aanwezig te zijn; laatkomers verkorten de duur van de les.

• De paarden van Willow Springs zijn degelijk opgeleide, westerngetuigde rijpaarden

• Maximum gewicht van de ruiter 90 kg

• Onze lessen staan open voor deelnemers vanaf 12 jaar.

• De paarden die Willow Springs ter beschikking stelt, zij allemaal verzekerd onder een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

   tegen derden.

• Willow Springs gaat ervan uit dat de deelnemers zelf een persoonlijke ongevallenverzekering hebben, die paardrijden als

   hobby toelaat.

 

 

bottom of page